Høj kvalitet – hurtig og sikker levering

Faglig dygtighed og præcision er bærende elementer i den daglig produktion.
Vores CNC-maskiner bliver programmeret efter de givne specifikationer af veluddannede operatører som også overvåger og kontrollerer produktions-processen fra start til slut. Dette sikrer ensartethed og et højt kvalitetsniveau.
For at opnå og sikre resultater på højeste niveau, sørger vi for at kvaliteten i alle led, lever op til vores og kundens krav og forventninger.

Det vil sige. at der i alle led, lige fra dialog, ud-arbejdelse af arbejdstegninger, til maskiner, værktøjer og processer arbejdes ud fra de krav og specifikationer der er angivet, og at alle specifikationer kontrolleres til mindste tolerance.

Vi anvender det mest avancerede udstyr, når opgaven kræver det – og vore medarbejdere vil løbende gennemgå relevante efter-uddannelser, og er dermed altid på forkant med de nyeste teknikker og forudsætninger.​

Vore medarbejdere er den afgørende ressource, og på trods af vores fantastiske maskiner, er det den enkelte medarbejder, der med sin styring og håndtering af opgaverne afgør, hvor meget værdi der skabes.

Hos os får du en pålidelig samarbejdspartner med over 25 års erfaring, og med fokus på hurtig omstilling, leveringssikkerhed, konkurrence-dygtige priser – og frem for alt høj kvalitet i alle led!​

Johnsens Metalteknik A/S har udarbejdet og implementeret et kvalitetsledelsessystem i henhold til kravene i ISO 9001:2008.